Imagine YEG. Innovate YEG.
   ~次の10年へ。力強くしなやかに~
藤岡YEG  令和5年度 スローガン

動報告

翔 青

  • ららん藤岡物産館
  • 藤岡商工会議所
  • 群馬県商工会議所青年部連合会